You are here

Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice (VYDRA)

Pro SŠ studenty připravujeme již sedmý ročník kurzů VYDRA (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice), jejichž smyslem je podpořit zájem mladých lidí o vědu.
Konkrétním cílem projektu je seznámit studenty se základními principy reálné vědecké práce se zaměřením na to, aby si studenti sami mohli prakticky vyzkoušet řešit drobnou badatelskou úlohu v celém rozsahu činností, tj. od přípravy experimentu, přes samotné měření, následné zpracování dat, diskusi a interpretaci výsledků, až po finální prezentaci výsledků.
Kurzy již tradičně budou zahrnovat také exkurze v laboratořích předních pracovišť AV ČR, přednášky rozšiřující matematický a fyzikální aparát.

V letošním ročníku se zaměříme na obecné přístupy používané k řešení badatelských úloh, resp. úloh s otevřeným řešením.
Jako příklady využijeme úlohy letošního ročníku Turnaje mladých fyziků (9 – Kmitající šroub, 12 – Rýžový kettlebell, 17 – Únikový pruh, zadání nalezneta na adrese https://tmf.fzu.cz/tasks.php).
Úlohy jsou voleny tak, aby bylo možné experimentovat v domácích podmínkách (účastníkům by měly postačovat běžné nástroje jako pravítko, stopky).
V kurzech společně prodiskutujeme, jaké jevy se mohou v těchto úlohách uplatňovat, a rozebereme, co stojí za bližší zkoumání. Souběžně se budeme seznamovat s tím, jak (obecně) data analyzovat, zpracovávat, zobrazovat a jak prezentovat výsledky.
Prezentaci si také vyzkoušíme včetně modelové vědecké diskuse, inspirované fyzikálními souboji v Turnaji mladých fyziků.
Nabyté zkušenosti mohou účastníci zužitkovat nejen při řešení úloh Turnaje mladých fyziků, ale i při jakýchkoliv dalších badatelských aktivitách jako je SOČ nebo studentské stáže na akademických pracovištích.

Kurzy budou probíhat prezenčně, 4. – 6. října a 31. října – 1. listopadu (změna oproti původním předpokladům!!!).
První setkání (4. – 6. října) bude probíhat v prostotách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Břehová 7, Praha 1.
Druhé setkání (31. října – 1. listopadu) pak v budově Fyzikálního ústavu AV ČR, v areálu Na Slovance, Praha 8 (pozor: vchod do budovy je z ulice Pod Vodárenskou věží 1).
Ubytování a stravování bude zajištěno a hrazeno pořadatelem; na ubytování na Masarykově koleji se přepravíme společně.
Doprava bude účastníkům proplacena.
Mezi setkáními je potřeba počítat s vlastní činností – provedením experimentů, a základní analýzou a přípravou kratičké prezentace (k jedné z vybraných úloh).

Termín pro zaslání přihlášek studentů spolu s motivačním dopisem a doporučením učitele na adresu nemec@fzu.cz je 26. září 2022.
O výsledku výběru budou studenti informováni e-mailem během 27. září 2022.

Kontakt:
Mgr. Hynek Němec, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8
e-mail: nemec@fzu.cz; tel.: 266 052 953

Přihláška

Rámcový program

  • Řešení úloh s otevřeným koncem [H. Němec (FZÚ AV ČR)]
  • Zpracování fyzikálních měření [P. Chaloupka (FJFI ČVUT), D. Repček (FZÚ AV ČR)]
  • Prezentace vědeckých výsledků a příprava grafů [H. Němec]
  • Prezentace dosažených badatelských výsledků [v jednání]
  • Začátečníci: Úvod do diferenciálního počtu a aplikace ve fyzice [D. Repček]. Pokročilí: Lagrangeův formalismus [Š. Kos (FAV ZČU)]
  • Rozvoj měkkých dovedností [v jednání]
  • Těžištěm bude práce na úlohách TMF ve skupinách pod vedením – rozbor, diskuse, experimenty, analýza a interpretace výsledků, prezentace, .. – prostě vše, co patří k vědecké práci [P. Chaloupka, Š. Kos, D. Repček]
  • Procházka po Praze s průvodcem
  • Exkurze v laboratoři terahertzové spektroskopie a na dalších pracovištích (témata budou postupně doplňována)
Místo konání: 
Praha
Datum konání: 
4. October 2022 - 10:45 to 6. October 2022 - 15:45
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz