Jste zde

Letní škola Aplikované fyziky 2021

Každé dva roky pořádá Katedra fyziky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB –TU Ostrava Letní školu Aplikované fyziky. Toto setkání zájemců o fyziku ze středních škol a gymnázií letos proběhne už počtvrté, a to dne 24. června 2021.

Co vás čeká

Přednáškové dopoledne bude obsahovat 5-6 přednášek na zajímavá témata z oblasti optiky, magnetismu, jaderné fyziky a progresivních technologií porušování materiálů, která na Katedře fyziky řeší studenti. Přednášky se budou týkat těchto témat:

- Představení atraktivního oboru Aplikovaná fyzika, zabývajícího se fyzikálními metodami a jejich využitím v technické praxi
- Senzorika kapalných analytů s využitím rezonance povrchových plazmonových vln
- Měření disperze kapalných analytů s využitím rezonance povrchových plazmonových vln
- Optimalizace obrábění těžkoobrobitelných materiálů a měření fyzikálních veličin při interakcích abrazivního vodního paprsku s materiálem
- Hodnocení antropogenní radioaktivity v životním prostředí
- Magnetostrikce magneticky měkkých materiálů

Díky těmto přednáškám poznáte, že výzkum v oblasti aplikované fyziky má interdisciplinární charakter a jeho výsledky nacházejí použití v nejrůznějších oblastech moderní vědy a techniky.

V odpoledním programu budete rozděleni do malých skupin a postupně projdete studentské a vědecko-výzkumné laboratoře Katedry fyziky: Laboratoř magnetismu nízkých teplot a magneto-optické Kerrovy mikroskopie, Laboratoř progresivní technologie porušování materiálů a Laboratoř optické diagnostiky.

Celým programem Vás bude provázet tým pracovníků Katedry fyziky a studentů našeho oboru Aplikovaná fyzika, kteří se budou starat o vaši pohodu a také vám pomohou s jednotlivými měřenými úlohami.

Místo konání: 
Katedra fyziky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Datum konání: 
24. Červen 2021 - 8:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
PřílohaVelikost
PDF icon LSAF_2021.pdf357.22 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz