Jste zde

O JČMF

Jednota českých matematiků a fyziků je profesní společnost, sdružující vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky. Její počátky sahají do roku 1862.

Jednota si klade za cíl podporovat rozvoj matematiky a fyziky nad rámec akademických a průmyslových institucí a to zejména popularizací, péčí o talenty a vydáváním odborných stanovisek.

Jednota českých matematiků a fyziků v rámci svých oborů především

  • pořádá konference, semináře a setkání,
  • vyhlašuje a organizuje soutěže na všech úrovních škol
  • vydává časopisy, učebnice a monografie.
  • popularizuje nové i klasické poznatky před laickou veřejností
  • věnuje se historii
  • vydává stanoviska k vědecké práci.

JČMF je členem Rady vědeckých společností ČR.

JČMF je styčnou organizací České republiky v Mezinarodní matematicke unii a v Mezinárodní unii pro čistou a aplikovanou fyziku .

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz