Seznam laureátů

 • prof. Lawrence Somer, Catholic University of America, Washington, D. C.,
  za jeho dlouholetou spolupráci s českými matematiky v teorii čísel, teorii grafů a kombinatorice
  22. 12. 2023
 • prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  za celoživotní přínos ke vzdělávání učitelů a obětavou práci s nadanou mládeží
  15. 12. 2023
 • prof. Ing. Ladislav Lukšan, DrSc., Matematický ústav Akademie věd ČR
  za zásluhy o rozvoj numerické optimalizace v České republice
  8. 12. 2023
 • doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě
  za dlouhodobou obětavou práci s talentovanými žáky středních a základních škol
  13. 4. 2023
 • prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., FAV ZČU v Plzni
  za jeho vynikající vědecké výsledky a mimořádné zásluhy o rozvoj matematiky v České republice
  9. 3. 2023
 • doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., MFF UK v Praze
  za dlouhodobou a mimořádně obětavou práci ve prospěch české matematické obce
  13. 2. 2023
 • prof. Andrea Cianchi, Università degli Studi di Firenze
  za mimořádné výsledky v matematice a dlouholetou spolupráce mezi českými a italskými matematiky
  6. 2. 2023
 • prof. Irène Gijbels, Katholieke Universiteit Leuven
  za významný přínos matematické statistice a česko-belgické spolupráci v matematice
  31. 5. 2022
 • doc. RNDr. Josef Polák, CSc., FAV ZČU v Plzni
  za významné dlouhodobé zásluhy o rozvoj matematiky u nás i v zahraničí
  11. 1. 2022
 • prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc., VŠB TU v Ostravě
  za jeho celoživotní zásluhy pro českou aplikovanou matematiku
  20. 12. 2021
 • doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc., MFF UK v Praze
  za významné dlouhodobé zásluhy o rozvoj matematiky u nás i v zahraničí
  7. 10. 2021
 • prof. Patrick Penel, Université du Sud, Toulon-Var
  za významný přínos k česko-francouzské spolupráci v matematice
  25. 8. 2021
 • prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc., FSt ČVUT v Praze
  za celoživotní přínos k rozvoji a výuce technické matematiky
  19. 2. 2020
 • prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc., MFF UK v Praze
  za celoživotní přínos české a světové matematice a obětavou práci při výchově nastupujících generací
  22. 11. 2019
 • Prof. Owe Axelsson, ÚGN AV ČR v Ostravě a Uppsala University, Švédsko
  za vynikající výsledky v numerické matematice a za dlouhodobou spolupráci s českými matematiky.
  16. 9. 2019
 • prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc., MÚ AV ČR v Praze
  za jeho přínos k rozvoji matematiky, mezinárodní vědecké spolupráci a výchově nastupující generace.
  23. 4. 2019
 • prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., MFF UK v Praze
  za obětavou práci pro českou matematiku a za zásluhy o rozvoj České matematické společnosti.
  6. 2. 2019
 • prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc., MFF UK v Praze
  za celoživotní zásluhy o českou matematiku.
  18. 12. 2018
 • Dr. Jan Brandts, University of Amsterdam
  za dlouhodobou spolupráci s českými matematiky na vývoji metody konečných prvků
  10. 5. 2017
 • Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc., VŠB - Technická univerzita Ostrava
  za zásluhy o rozvoj české aplikované matematiky
  25. 5. 2016
 • Prof. Dr. Konrad Gröger, Weierstrass-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik, Berlin
  za dloholeté zásluhy o spolupráci mezi českými a německými matematiky
  13. 4. 2016
 • Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., MFF UK v Praze
  za vynikající výsledky a reprezentaci české matematiky
  9. 3. 2016
 • RNDr. Emil Vitásek, CSc., MÚ AV ČR v Praze
  za zásluhy o rozvoj a propagaci výpočtové matematiky u nás
  18. 11. 2015
 • RNDr. Milan Práger, CSc., MÚ AV ČR v Praze
  za zásluhy o rozvoj a propagaci výpočtové matematiky u nás
  18. 11. 2015
 • Prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc., MÚ AV ČR v Praze
  za celoživotní přínos k rozvoji české matematiky a Jednoty českých matematiků a fyziků
  7. 1. 2014
 • Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c., MFF UK v Praze
  za přínos k české a světové vědě
  20. 6. 2013
 • Prof. RNDr. Karel Segeth, CSc., MÚ AV ČR v Praze
  za celoživotní zásluhy o českou a československou matematiku
  15. 5. 2013
 • Prof. Dr. Hans Triebel, Friedrich-Schiller-Universität in Jena
  za významný dlouholetý příspěvek ke spolupráci mezi německými a českými matematiky
  19. 8. 2011
 • Prof. Pekka Neittaanmäki, PhD, University of Jyväskylä
  za dlouholetou spolupráci s českými matematiky
  9. 6. 2011
 • RNDr. Jiří Rákosník, CSc., MÚ AV ČR v Praze
  za mimořádné zásluhy o rozvoj České matematické společnosti a za zásadní podíl na zahájení procesu digitalizace matematické literatury
  14. 10. 2010
 • Prof. RNDr. Václav Dupač, DrSc., MFF UK v Praze
  za jeho celoživotní zásluhy o československou a českou matematiku
  29. 9. 2009
 • Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., MÚ SAV Banská Bystrica
  za dlouholetou a významnou podporu česko-slovenské spolupráce v matematice
  18. 11. 2008
 • Prof. RNDr. Václav Zizler, DrSc., MÚ AV ČR v Praze
  za vynikající celoživotní dílo v oblasti matematické analýzy a obětavou práci pro českou matematiku
  13. 5. 2008
 • Prof. Rolf Rannacher, University of Heidelberg
  za příspěvek ke světové vědě a k spolupráci mezi českými a německými matematiky
  13. 5. 2008
 • RNDr. Dag Hrubý, Gymnázium v Jevíčku
  za dlouhodobou obětavou činnost pro českou matematiku
  13. 3. 2008
 • Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc., ČVUT v Praze
  za rozvoj vědecko-výzkumných výpočtů v Česku
  8. 2. 2008
 • Prof. Boris Mordukhovich, Wayne State University
  za vynikající příspěvek k aplikacím moderního variačního počtu v různých oblastech české matematikyy
  17. 12. 2007
 • Ing. Ivan Hlaváček, DrSc., MÚ AV ČR v Praze
  za vynikající celoživotní dílo v oblasti numerické matematiky
  22. 11. 2007
 • Gymnázium v Jevíčku
  za dlouholetou výjimečnou podporu matematiky, u příležitosti 110. výročí založení
  20. 6. 2007
 • Prof. Dr.-Ing. Dr.h.c. Wolfgang L. Wendland, Universität Stuttgart
  za dlouholetou podporu mladých českých a východoevropských matematiků
  27. 9. 2006
 • Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., Dr. h.c., MÚ AV ČR v Praze
  za celoživotní práci ve prospěch matematiky a české matematické obce
  4. 9. 2006
 • Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc., MÚ AV ČR v Praze
  za mimořádný přínos k rozvoji čeké matematiky, Jednoty českých matematiků a fyziků a zvláště pak České matematické společnosti
  25. 4. 2006
 • Prof. Miroslav Fiedler, DrSc., MÚ AV ČR v Praze
  za dlouhotelé odborné i organizační zásluhy pro českou matematickou obec
  6. 4. 2006
 • Prof. Dr. Willi Jäger, University of Heidelberg
  za příspěvek ke světové vědě a k rozvoji spolupráce českých a německých matematiků
  24. 10. 2005
 • Prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc., MFF UK v Praze
  za celoživotní pedagogickou práci pro českou matematiku
  26. 5. 2005
 • Prof. Noel Veraverbeke, University of Diepenbeek
  za významný příspěvek k české a evropské statistice
  5. 11. 2003
 • Prof. Břetislav Novák, DrSc., MFF UK v Praze
  za dlouhodobou práci v Jednotě
  11. 6. 2003
 • Prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc., MFF UK v Praze
  za dlouhodobé zásluhy o pěstování matematiky v Česku
  11. 6. 2003
 • Prof. Fred S. Roberts, Rutgers University
  za dlouhodobou spolupráci s českými matematiky na poli diskrétní matematiky
  3. 10. 2003
 • Dr. Vladimír Doležal, MÚ AV ČR v Praze
  za dlouholetou vědecko-organizační práci v matematice a mimořádný podíl na organizaci konferencí Equadiff
  srpen 2001
 • Doc. RNDr. Jaromír Vosmanský, CSc., PřF MU v Brně
  za významné výsledky v teorii diferenciálních rovnic a mimořádný podíl na organizaci konferencí Equadiff
  srpen 2001
 • Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc., MFF UKo v Bratislavě
  za významné výsledky v teorii diferenciálních rovnic a mimořádný podíl na organizaci konferencí Equadiff
  srpen 2001
 • Prof. Dr. Wolfgang L. Wendland, Technische Universität München
  za vynikající spolupráci s českými a slovenskými matematiky
  srpen 2001
 • Prof. Andrzej Szulkin, Stockholm University
  za vynikající spolupráci s českými a slovenskými matematiky
  srpen 2001
 • Prof. Pierre-Arnaud Raviart, Université Pierre et Marie Curie - Paris 6
  za vynikající spolupráci s českými a slovenskými matematiky
  srpen 2001
 • Prof. Constantin Corduneanu, University of Texas at Arlington
  za vynikající spolupráci s českými a slovenskými matematiky
  srpen 2001
 • Prof. Marko Švec, DrSc., MFF UKo v Bratislavě
  u příležitosti jeho osmdesátých narozenin jako ocenění jeho celoživotního přínosu československé matematice a jeho dlouhodobé aktivní činnosti v JČMF
  říjen 1999
 • Prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., MFF UK v Praze
  při příležitosti jeho životního jubilea
  1998
 • Doc. RNDr. Tomáš Havránek, DrSc., in memoriam
  za zásluhy o rozvoj výpočetní statistiky v Československu
  1998
 • Prof. Antoine de Falguerolles, Univerzita v Toulouse
  za zásluhy o rozvoj výpočetní statistiky v Československu
  1998
 • Prof. Natale Carlo Lauro, Università degli Studi di Napoli Federico II
  za zásluhy o rozvoj výpočetní statistiky v Československu
  1998
 • Prof. RNDr. Jaroslav Folta, CSc.
  za celoživotní práci v Jednotě
  3. 10. 1998
 • Prof. Pranab Kumar Sen, University of North Carolina
  za dlouhodobou spolupráci s českými matematiky na poli matematické statistiky
  24. 6. 1998
 • Prof. RNDr. František Nožička, Dr.h.c., TU v Liberci
  za významné celoživotní práci v matematice a v Jednotě
  11. 5. 1998
 • Prof. RNDr. Karel Rektorys, DrSc., FS ČVUT v Praze
  za celoživotní zásluhy o rozvoj aplikací matematiky
  17. 2. 1998
 • Prof. Dr. Roland Bulirsch, Dr.h.c., Techniche Universität München
  1998
 • Prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc., PřF MU v Brně
  za zásluhy o vybudování školy algebraické teorie čísel
  27. 1. 1998
 • Prof. RNDr. Ladislav Drs, DrSc., FSI ČVUT v Praze
  za celoživotní významnou práci ve prospěch Jednoty a pro rozvoj počítačové grafiky
  11. 11. 1997
 • Doc. RNDr. Josef Novák, CSc., FSI ČVUT v Praze
  za činnost v Jednotě a průkopnickou práci v aplikacích geometrie
  11. 11. 1997
 • Prof. RNDr. František Kuřina, CSc., VŠP v Hradci Králové
  za celoživotní významnou práci ve prospěch matematiky a její výuky
  23. 6. 1997
 • Prof. Walter Rudin, University of Wisconsin
  za vynikající vědecký i pedagogický příspěvek k matematice
  20. 8. 1996
 • Prof. Johannes Michael Aarts, Technical University of Delft
  za vynikající výsledky v teorii dimenze, v teorii kontinua a v topologické dynamice a za dlouhodobý zájem o rozvoj vztahů s českými matematiky
  21. 8. 1996
 • Prof. Lars Inge Hedberg, University of Linköping
  za vynikající výsledky v teorii potenciálu a za dlouhodobý zájem o rozvoj vztahů s českými matematiky
  5. 6. 1996
 • Prof. Dr. Bernd Wegner, Technische Universität Berlin
  za podporu matematických knihoven a péči o rozvoj evropské matematické informační sítě
  6. 2. 1996
 • Prof. Dr. Peter M. Gruber, Technische Universität Wien
  za zásluhu o rozvoj vzájemných vztahů mezi českými a rakouskými matematiky
  6. 2. 1996
 • Prof. RNDr. Jiří Klátil, CSc., FAV ZČU v Plzni
  za celoživotní práci v Jednotě
  26. 10. 1995
 • Prof. Dr. Benno Fuchssteiner
  jako ocenění práce ve prospěch evropské matematické obce a úsilí zpřístupnit vytvořené produkty ve středo- a východoevropských zemích
  1995
 • Prof. Sergej Michajlovič Nikol'skij, Steklov Mathematical Institute RAS, Moskva
  za vynikající matematické výsledky a za dlouhodobý zájem o rozvoj vztahů s českými matematiky
  24. 4. 1995
 • Prof. Joseph J. Kohn, University of Princeton
  za vynikající matematické výsledky a za stálou podporu československé matematiky a matematiků
  20. 6. 1993
 • Prof. RNDr. Josef Král, DrSc., MÚ ČSAV v Praze
  1. 12. 1991
 • Prof. Jean Mawhin, Université catholique de Louvain
  13. 3. 1991
 • RNDr. Josef Kubát, Gymnázium Dašická, Pardubice
  12. 11. 1990
 • Doc. RNDr. Milan Koman, CSc., MÚ ČSAV v Praze
  12. 11. 1990
 • RNDr. Jiří Sedláček, CSc., MÚ ČSAV v Praze
  12. 11. 1990
 • Prof. Ivan Kiguradze, A. Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi
  26. 9. 1990
 • Prof. RNDr. Václav Dupač, DrSc., MFF UK v Praze
  31. 10. 1989
 • Prof. RNDr. Jindřich Nečas, DrSc., MFF UK v Praze
  31. 10. 1989
 • akad. sochař Zdeněk Kolářský, Praha
  23. 6. 1988
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz