Konference CSASC

Ve dnech 20. až 23. září se v Barceloně konala konference CSASC 2016, neboli společné setkání pěti matematických společností, jmenovitě české, slovinské, rakouské, slovenské a katalánské.

Konferenci hostil Institut katalánských studií ve svém historickém sídle v centru Barcelony, pár kroků od známé třídy La Rambla.

Zvané přednášky přednesli: Núria Fagella (Universitat de Barcelona, Catalunya) Separation of periodic points in holomorphic dynamics; Michal Koucký (Charles University, Czech Republic) Catalytic computation; Monika Ludwig (TU Wien, Austria) Geometric Classification; Štefko Miklavič (University of Primorska, Slovenia) Terwilliger algebra of a distance-regular graph; Mariana Remešíková (Slovak Technical University, Slovakia) Evolution of manifolds with a specially designed tangential component; Christoph Aistleitner (TU Graz, Austria, ÖMG Prize Winner 2015) Large values of the Riemann zeta function in the critical strip. Může nás těšit, že přednáška doc. Kouckého, navrženého za ČMS, byla řadou účastníků vyzdvižena pro svou srozumitelnost pro širší matematickou obec.

Doprovodné přednášky byly rozděleny do sedmi sekcí: Mathematical Finance, Applications of categories in Algebra and Topology, Differential Geometry and mathematical Physics, Mathematical models in image processing, Combinatorics and graph theory, Low dimensional dynamical systems, Complex analysis and geometry. Na přípravě pěti z nich (t.j. kromě finanční matematiky a zpracování obrazů) se podíleli i zástupci ČMS, což jasně dokládá zdravé zapojení našich odborníků do mezinárodního výzkumu ve zmíněných disciplínách.

Abstrakty přednášek a další informace jsou dostupné na www adrese http://csasc2016.espais.iec.cat

Konference se zúčastnilo na půldruhé stovky účastníků a to nejen z pěti zemí pořádajících společností, ale i z celé Evropy. Zástupci slovenské matematické společnosti již oznámili, že konference CSASC 2018 bude uspořádána za dva roky na Slovensku, pravděpodobně v okolí Bratislavy.

Jménem organizačního výboru děkuji touto cestou všem řečníkům za podnětné přednášky a zvláště organizátorům sekcí za přípravu zajímavého programu a skvělou reprezentaci české matematiky.

Jiří Fiala, psáno pro web JČMF, PMFA a Informace ČMS


Institut katalánských studií
Institut katalánských studií - foto Jan Kratochvíl
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz