You are here

Knihy a časopisy vydáváné JČMF

Knihy

JČMF vydává řadu publikací, věnovaných především své činnosti a historii - pamětní almanachy a monografie věnované matematickým osobnostem.

JČMF se podílí na vydávání učebnic matematiky a fyziky pro základní a střední školy prostřednictvím nakladatelství Prometheus. Zde se zaměřuje na především odbornou garanci učebnic. V současné době je v nabídce více než 300 titulů, vizte katalog.

Více než 40 svazků bylo doposud vydáno v edici Historie matematiky. Stránka edice obsahuje nejen seznam titulů, ale i anotace a další informace k edici samotné.

Všechny zmíněné knihy jsou k zapůjčení v knihovně Matematického ústavu AV ČR, Žitná 25, Praha 1.

Řada publikací ve vlastnictví JČMF je k zapůjčení v knihovně MÚ (seznam knih).

Časopisy

JČMF vydává časopisy:

obalka PMFA obalka UM obalka RMF obalka MFI

a podílí se na vydávání časopisů:

Starší čísla některých časopisů jsou k mání v doprodeji v knihovně MÚ AV ČR.

Zpravodaje

Nepravidelně vycházejí ve složkách JČMF:

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz