Jste zde

Matematika-fyzika-informatika

Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách.

Časopis vydává Prometheus, spol. s r. o. ve spolupráci s JČMF, ISSN 1210-1761. MFI je recenzovaný časopis uvedený na seznamu periodik Rady pro vědu, výzkum a inovace. Příspěvky uveřejňuje v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí JČMF.

Upozorňujeme odběratele a čtenáře MFI na zásadní změnu ve vydávání časopisu. Časopis MFI od 22. ročníku vychází v elektronické podobě a všem zájemcům je volně dostupný na internetových adresách redakce i vydavatele. První číslo 22. ročníku vyšlo v lednu 2013. Jeden ročník časopisu obsahuje 5 čísel a každé číslo má 80 tiskových stran.

Vedoucí redaktor: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Na stránkách časopisu je možné nalézt obsah všech čísel a další doprovodné informace.

obalka MFI
Adresa redakce:

MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA
17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc
Tel.: 58563 4659 (4104)
mfi (at) upol.cz
http://mfi.upol.cz/index.php/mfi

Adresa vydavatele:
Nakladatelství Prometheus, s.r.o.
Čestmírova 10, 140 00 Praha 4
tel. +420 241 740 283
fax +420 241 740 172
info (at) prometheus-nakl.cz
http://www.prometheus-nakl.cz/
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz