You are here

Přednáška doc. RNDr. Karla Olivy, Dr., ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, na téma Matematika a český pravopis

Cílem přednášky je představit formalizovaný přístup k vyhledávání gramatických chyb v českém textu, a to od prvotních nápadů jak k problému vůbec přistupovat přes matematickou teorii „vždy nesprávných" vět a z ní plynoucí praktické metody vyhledávání a popisu takových konstrukcí až po funkční počítačovou aplikaci a význam určitých vedlejších efektů celého přístupu pro standardní jazykovědu.

Doc. Karel Oliva v roce 1983 ukončil studium informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde poté do r. 1988 pokračoval v interní aspirantuře. Od r. 1990 byl vědeckým pracovníkem Sárské univerzity v Saarbrücken (SRN), kde se habilitoval v oboru všeobecná lingvistika. Od r. 2001 roku působil v Rakouském ústavu pro výzkum umělé inteligence ve Vídni. V současné době je ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR. Jeho hlavním odborným zájmem je formální popis syntaxe přirozených jazyků, v prvé řadě češtiny.

Datum konání: 
23. April 2014 - 16:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz