You are here

Propagace matematiky a fyziky mezi žáky ZŠ, Matematicko-fyzikální soutěž pro žáky ZŠ a happening na Masarykově náměstí

Akce proběhne na půdě Přírodovědecké fakulty OU. Součástí bude i propagace matematiky a fyziky ve stánku na Masarykově náměstí v Ostravě.

29. března 2012 bude na Masarykově náměstí ostravská veřejnost seznamována s posláním, významem a akcemi Jednoty českých matematiků a fyziků. Studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity spolu se studenty Wichterlova gymnázia a Gymnázia Hladnov budou rozdávat občanům letáčky s informacemi o JČMF, její historii i současnosti. Kolemjdoucí si také budou si moci vyzkoušet, kolik si toho zapamatovali ze školské matematiky.
Akce proběhne pod záštitou Magistrátu města Ostravy a MS kraje. Mediálním partnerem akce bude Moravskoslezský Deník. Happening bude probíhat od 10 do 16 hodin.
Na stejný den je připravena matematicko-fyzikální soutěž pro žáky základních škol. Připravují ji pedagogové a studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Wichterlova gymnázia a Gymnázia Hladnov. Součástí akce budou i další zajímavé aktivity populárně vědeckého charakteru. Dvoukolová soutěž prokládaná zmíněnými aktivitami bude probíhat v době od 8 do 13 hod. a vyvrcholí kláním deseti nejúspěšnějších týmů ve dvou kategoriích. Vítězné týmy budou odměněny hodnotnými cenami.

Ještě před konáním výše zmíněných akcí budou žáci základních škol přihlášených do soutěže informováni o významu a poslání Jednoty českých matematiků a fyziků prostřednictvím dvojic studentů obou pořádajících gymnázií, kteří je navštíví přímo v hodinách matematiky a připraví si pro ně i malé překvapení.

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta OU
Datum konání: 
29. March 2012 - 0:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz