You are here

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 4/2021

Právě vychází nové číslo časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. První dva články poutavým způsobem přibližují výzkum černých děr z hlediska teorie i pozorování. Další příspěvek je věnován matematickým aspektům skupinového testování. Článek popisující všestranné aktivity Josefa Vojtěcha Sedláčka navazuje na příspěvek o plzeňských premonstrátech publikovaný v předchozím čísle.

Obsah PMFA 4/2021

  • Attila Mészáros: Nobelova cena za fyziku v roce 2020 udělena za výzkum černých děr
  • Vojtěch Witzany: Nobelova cena za rok 2020: V centru naší galaxie je cosi temného a těžkého
  • Antonín Jančařík, Tomáš Kepka: Skupinové testování – oddělující systémy
  • Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová: 200 let české učebnice geometrie Josefa Vojtěcha Sedláčka
  • Zprávy a oznámení
  • Jubilea

Nové číslo bude k dostání v knihovně Matematického ústavu AV ČR, Žitná 25, Praha 1, v prodejně a v eshopu nakladatelství MatfyzPress.

Starší čísla Pokroků matematiky, fyziky a astronomie jsou k dispozici na DML-CZ; v současnosti jsou zpřístupněny plné texty až do čísla 3/2020.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz