Jste zde

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9 - Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, JČMF (pobočka Plzeň) a Fyzikální pedagogická společnost JČMF pořádají pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni a pod záštitou děkana Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vědeckou konferenci s mezinárodní účastí věnovanou fyzikálnímu vzdělávání ve všech typech škol. Konference je určena především pro odborníky, kteří se zabývají teoretickými otázkami didaktiky fyziky, pro učitele všech typů škol a doktorandy fakult připravujících učitele. Část jednání konference může probíhat v sekcích, předpokládáme vystoupení zaměřená na výuku na základní škole, výuku na středních a vysokých školách, vystoupení studentů doktorských studijních programů. Součástí konference bude sympozium věnované otázkám didaktiky fyziky na vysokých školách a spolupráci didaktiků na řešení konkrétních vědecko-výzkumných otázek. Na základě doporučení programového výboru mohou být některá vystoupení prezentována formou posteru. Konference je akreditována MŠMT v rámci systému DVPP pod číslem MSMT-1113/2018-2-196.

Místo konání: 
Kašperské Hory (v Amálině údolí), hotel Šumava
Datum konání: 
26. Duben 2019 - 13:00 - 28. Duben 2019 - 12:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz