Jste zde

19. sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků

Výbor JČMF vyhlásil dne 9. 12. svolání řádného 19. sjezdu JČMF na 4. - 6. června 2018 do Ostravy. Na sjezdu bude hodnocena činnost JČMF v období 2014 - 2018, zvolen výbor JČMF a vyhlášen program činnosti JČMF pro období 2018 - 2022.

Sjezd pořádá JČMF a zejména její ostravská pobočka, spolupořadateli jsou Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Záštitu nad sjezdem převzali hejtman moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a ostravský primátor Ing. Tomáš Macura, MBA.

Sjezd JČMF připravují

  • Místní organizační komise: Jiří Bouchala, – předseda, Petra Vondráková, Zdeněk Boháč, Jarmila Doležalová, Petra Frélichová, Eva Schafferová, Petr Otipka
  • Programová komise: Jiří Dolejší - předseda, Karel Lepka, Jan Mlynář, Lukáš Richterek, Alena Šolcová,
  • Komise pro přípravu voleb: Dag Hrubý - předseda, Jaromír Baštinec, Pavel Calábek, Jiří Duda, Filip Křížek, Antonín Wižďálek.
  • Komise pro vyznamenání: Eduard Fuchs - předseda, Josef Benda, Milan Klouček, Josef Kubát, Jiří Kubín, Jitka Laitochová.
  • Návrhová komise: Bohdan Maslowski - předseda, Jaroslav Beránek, Jaroslav Bielčik, Jiří Fiala, Josef Molnár, Eva Zelendová.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz