SVOČ 2005/ŠVOČ 2005 – pořadí prací

SVOČ 2005

24.–26. května 2005, Nečtiny


Umístění prací v jednotlivých sekcích


Sekce S1+S2 Matematická analýza

1. místo
Michaela ČIKLOVÁ (MÚ SlU, Opava)Disproving conjectures of Akin and Kolyada on Li-Yorke sensitivity on minimal sets
Dušan POKORNÝ (MFF UK, Praha)Daugavetovy prostory a operátory
2. místo
Matúš DIRBÁK (FPV UMB, Banská Bystrica)Extensions of dynamical systems without increasing the entropy
Eva KASPŘÍKOVÁ (MFF UK, Praha)Kompaktnost integrálních operátoru na Banachových prostorech funkcí
3. místo
Peter KUKUČKA (FMFI UK, Bratislava)Melnikov method for discontinuous planar systems
Čestné uznání
Luboš DOSTÁL (MFF UK, Praha)Váhové integrální nerovnosti v Banachových prostorech funkcí
Soňa CHMELOVÁ (MFF UK, Praha)Optimální regulace lineárních systémů se sektoriálním operátorem
Veronika KORNECKÁ (MÚ SlU, Opava)Properties of triangular maps with zero topological entropy

Sekce S3+S4 Teorie pravděpodobnosti, statistika, ekonometrie a finanční matematika

1. místo
Miriam MARUŠIAKOVÁ (MFF UK, Praha)Permutation principle related to F type tests for detection of changes
Petr NOVOTNÝ (MFF UK, Praha)Simulace difuze
2. místo
Linda ROUSOVÁ (MFF UK, Praha)Heteroskedasticita v lineárním modelu
3. místo
Peter SIDÓ (FMFI UK, Bratislava)Dopad dôchodkovej reformy a optimálne správanie sa budúcich dôchodcov
Čestné uznání
Kateřina HELISOVÁ (MFF UK, Praha) Metody analýzy úvěrového rizika individuálních klientů
Martina VICHROVÁ (FAV ZČU, Plzeň) Hodnocení přesnosti souboru topografických map první poloviny 19. století

Sekce S5+S6 Matematické struktury

1. místo
Mária NÁNÁSIOVÁ (FMFI UK, Bratislava)Flows in Cayley graphs
Peter BELLA, Katarína QUITTNEROVÁ (MFF UK, Praha)L(2,1)-labeling of planar graphs with maximum degree six
3. místo
Jana ZLÁMALOVÁ (PF UPJŠ, Košice)Cyklické chromatické číslo
Čestné uznání
Jaromír DOBRÝ (FAV ZČU, Plzeň)Základy Laguerrovy sférické geometrie a možnosti jejího zobecnění
Jan KYNČL, Martin TANCER (MFF UK, Praha)The maximum piercing number for some classes of convex sets with (4,3)-property

Sekce S7 Teoretická informatika

1. místo
Štěpán RAŠKA (FPF SlU, Opava)Míra emergence v paralelních gramatických systémech
2. místo
Miroslava SOTÁKOVÁ (MFF UK, Praha)Reversible circuits consisting of small gates
Čestné uznání
Lýdia HANUSKOVÁ (FMFI UK, Bratislava)Paralelné kooperujúce systémy gramatík so striktne regulárnymi komponentami
Adam KOŽANÝ (FPF SlU, Opava)Třídy jazyků v PM-koloniích

Sekce S8 Aplikovaná informatika

1. místo
Zuzana KÚKELOVÁ (FMFI UK, Bratislava)A User interface for freeform modeling based on convolution surfaces from sketched silhouette curves
2. místo
Martin BUJŇÁK (FMFI UK, Bratislava)On-line structure from motion
Michal JANČOŠEK (FMFI UK, Bratislava)Tentative correspondence estimation in wide baseline stereo
3. místo
Marian NOVOTNÝ (PF UPJŠ, Košice)Automatizácia dokazovania odolnosti kryptografických protokolov voči útokom
Josef PSUTKA (FAV ZČU, Plzeň)Globální aproximativní maticové rozklady v systémech rozpoznávání řeči
Vladimír ROTH (FMFI UK, Bratislava)Aplikácia na prieskum priestoru parametrov pre trojrozmerné neinvertibilné zobrazenia
Čestné uznání
Mikuláš ŠTENCEL (PF UPJŠ, Košice)Multiagentový simulátor mraveniska

Sekce S9+S10 Aplikovaná matematika

1. místo
Jan ŠIMÁK (MFF UK, Praha)Řešení inverzní úlohy obtékání leteckého profilu
2. místo
Radek FUČÍK (FJFI ČVUT, Praha) Integrální řešení jednorozměrného dvoufázového podzemního proudění
Alena PIROUTKOVÁ (MFF UK, Praha)Řešení biharmonické rovnice s Dirichletovou okrajovou podmínkou metodou konečných prvků
3. místo
František SEIFRT (FAV ZČU, Plzeň)Matematický model a počítačová simulace systému říčních toků
Čestné uznání
Karel FINDEJS (MFF UK, Praha)Kombinovaná metoda konečných objemů a konečných prvků pro řešení 3D proudění
Jiří HOZMAN (MFF UK, Praha)Numerické rešení konvektivně-difuzních rovnic pomocí nespojité Galerkinovy metody na obecných sítích
Josef OTTA (FAV ZČU, Plzeň)Numerické rešení nelineárních okrajových úloh s periodickými okrajovými podmínkami metodou střelby užitím adaptivního vzorkování
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz