SVOČ 2004/ŠVOČ 2004 – pořadí prací

SVOČ 2004

25.–27. května 2004, Brno


Umístění prací v jednotlivých sekcích


Sekce S1 Matematická analýza

1. místo
Lukáš Poul (MFF UK Praha)Asymptotické chování řešení parciálních diferenciálních rovnic na neomezených prostorových intervalech
2. místo
Pavel Podbrdský (MFF UK Praha)Jemné vlastnosti sobolevovských funkcí
3. místo
Michaela Čiklová (MÚ SU Opava)Dynamical systems generated by Darboux Baire-1 functions

Sekce S2 Teorie pravděpodobnosti, statistika, ekonometrie a finanční matematika

1. místo
Karel Hron (PF UP Olomouc)Toeplitzovy matice a plurální čísla ve statistické analýze časových řad
2. místo
Luboš Prchal (MFF UK Praha)Jak jsem se učil modelovat realitu
3. místo
Petr Novotný (MFF UK Praha)Optimální přístup k segmentaci dat
Beata Stehlíková (FMFI UK Bratislava)Analýza dvojfaktorového modelu vývoja úrokovej miery so stochastickou volatilitou

Sekce S3 Matematické struktury

1. místo
Pavel Nejedlý (MFF UK Praha)Choosability of graphs with infinite sets of forbidden differences
Jan Št'ovíček (MFF UK Praha)Tilting modules over artin algebras
2. místo
Jozef Miškuf (PF UPJŠ Košice)On list chromatic number of cartesian product of two graphs
3. místo
Ondřej Kolenatý (MFF UK Praha)Moduly konečné projektivní dimenze
David Pál (FMFI UK Bratislava)Steinerovské farbenie kubických grafov
Čestné uznání
Jan Kynčl (MFF UK Praha)On the longest alternating path connecting points on a circle
Ondřej Turek (FJFI ČVUT Praha)Komplexita a balance nekonečného slova odpovídajícího kvadratickým pisotovým číslům

Sekce S4 Teoretická informatika

1. místo
Zdeněk Dvořák, Vít Jelínek (MFF UK Praha)On the complexity of the G-reconstruction problem
2. místo
Zsolt Tóth (FMFI UK Bratislava)Image reconstruction using triangulation
3. místo
Branislav Katreniak (FMFI UK Bratislava)Biangular circle formation by asynchronous mobile robots
Čestné uznání
Lucie Ciencialová (MÚ SU Opava)Gramatiky s fixovanou pozicí neterminálů a složitost zápisu jazyků
Pavel Moravec (FI MU Brno)Distribuovaný algoritmus pro ověřování LTL vlastností modelu
Matej Novotný (FMFI UK Bratislava)Visually effective information visualization of large data
Jiří Techet (FIT VUT Brno)Generation of sentences with their parses by scattered context grammars
Viera Vaľová (PF UPJŠ Košice)The stable multiple activities problem

Sekce S5 Aplikovaná matematika

1. místo
Martin Mádlík (MFF UK Praha)Viscous flow in elastic tubes (Fluid- Structure interaction)
2. místo
Václav Kučera (MFF UK Praha)Solution of compressible flow with low Mach numbers
Jan Stebel (MFF UK Praha)Tvarová optimalizace v úlohách řízených zobecněnými Navier-Stokesovými rovnicemi
3. místo
Katarína Boďová (FMFI UK Bratislava)Oscillations of the foreign exchange rate and the Devil's staircase
Lucie Tichá (MFF UK Praha)Nespojitá Galerkinova metoda pro řešení nelineárních konvektivně-difuzních rovnic
Čestné uznání
Alischer Abdurahmanov (FAV ZČU Plzeň)Genetické algoritmy v metodách diskrétní optimalizace
Ruslan Gumerov (FAV ZČU Plzeň)Algoritmus variační metody pro segmentaci textu na obrazu
Tomáš Jurík (FMFI UK Bratislava)Broydenova metóda použitá pri štúdiu pohybu rovinných kriviek
František Seifrt (FAV ZČU Plzeň)Matematický model říčního toku
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz