You are here

Jak udělat hvězdnou kariéru ve fyzice a matematice

Součástí Tříkrálové konference - setkání mladých matematiků a fyziků, která se konala 5. ledna 2015, byla také panelová diskuze na téma: Jak udělat hvězdnou kariéru ve fyzice a matematice. Debatujícími byli: Tomáš Jungwirth (FzÚ AV ČR), Jan Mlynář (ÚFP AV ČR), Jaroslav Nešetřil (IÚUKMFF UK), Karel Šafařík (CERN) a Lenka Háková (FJFI ČVUT). Pokud jste neměli možnost debaty se účastnit, nevadí. Její záznam můžete zhlédnout na www.youtube.com/user/videoFJFI

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz