You are here

Rozhledy matematicko-fyzikální

Časopis určený (nejen) talentovaným žákům základních a středních škol, přináší články zaměřené na rozšíření a doplnění znalostí, zajímavé úlohy, informace o soutěžích a olympiádách.

Vychází čtyřikrát ročně, vydává JČMF za podpory MFF UK a FJFI ČVUT v Praze, ISSN 0035-9343, registrován MK ČR dne 1. 1. 1970, č. E 4691.
Předplatné pro rok 2019 číní 180 Kč pro členy JČMF, jinak 251 Kč prostřednictvím společnosti Myris Trade s.r.o.
V knihovně Matematického ústavu AV ČR (Žitná 25, Praha 1) a v nakladatelství Matfyzpress (Sokolovská 83, Praha 3) lze zakoupit aktuální čísla za cenu 60 Kč.

Vedoucí redaktor: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Na stránkách časopisu je možné nalézt obsah vybraných čísel a další doprovodné informace.

obalka RMF
Adresa redakce:
Matematicko-fyzikální fakulta UK, KDF
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
tel. +420 951 552 405
rozhledy (at) jcmf.cz
rozhledy.jcmf.cz
Objednávky:
Myris Trade, s.r.o.
P.O. Box 2, V Štíhlách 1311
142 01 Praha 4
tel. +420 296 371 202
fax +420 296 371 201
myris (at) myris.cz
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz