You are here

Stříbro na Mezinárodním Turnaji mladých fyziků

Tým středoškoláků z České republiky [ve složení M. Švanda (kapitán), M. Iurchenko, V. Kysilka, P. Štencl, a J. Vaníčková] získal na Mezinárodním turnaji mladých fyziků v pakistánském Murree stříbrnou medaili. V konkurenci družstev z celého světa obsadil vynikající 6. místo a navázal tak na naše předchozí úspěchy v této náročné fyzikální soutěži.

Medailisté

V přípravě na Turnaj mladých fyziků musí soutěžící vyřešit 17 velmi obecně zadaných úloh – obdobně jako ve vědecké práci tak musí týmy zadání problému dále vymezovat, hledat informace v literatuře, konstruovat měřící zařízení, analyzovat data, interpretovat výsledky, testovat svoje hypotézy. Vlastní klání spočívá v modelové vědecké diskusi o dosažených řešeních – týmy se střídají v prezentaci svého řešení, a v oponentuře a hodnocení řešení soupeřů. Vystoupení v každé z rolí nakonec boduje porota složená z odborníků. Turnaj tak je pro soutěžící i pro učitele mimořádně náročnou soutěží, která se zcela vymyká běžným předmětovým a vědomostním soutěžím: důležité je totiž nejen vyřešení úloh, ale zejména schopnost kritického myšlení a prezentace a diskuse získaných výsledků – toto jsou přesně dovednosti vyžadované ve znalostní ekonomice 21. století.

Do příštího ročníku Turnaje mladých fyziků na české úrovni je připravována změna pravidel, která umožní jednodušší zapojení i menších týmů a bylo tak možné soutěž otevřít i talentovaným studentům z menších škol. Budou pokračovat i doprovodné aktivity (úvodní soustředění, kurzy VYDRA, závěrečné sympozium s možností prezentovat jakékoliv zajímavé dosažené výsledky, konzultace s odborníky, ...), jejichž cílem je pomoci novým účastníkům. Věříme, že i úspěch v podobě stříbrné medaile motivuje další mladé budoucí fyziky k zapojení do této jedinečné soutěže!

Reprezentační tým byl zaštiťován spolkem Talnet, který již déle než 20 let podporuje nadané žáky ve fyzice i v dalších oborech. Zatímco většina soutěžních týmů u nás bývá sestavena ze studentů jedné školy, Talnet seskupuje jednotlivé studenty z různých škol po celé republice, a tak umožňuje zapojení do Turnaje i studentů ze škol, které by vlastní pětičlenný tým nebyly schopny postavit. Kromě přípravy svého týmu na Turnaj mladých fyziků organizuje Talnet celou řad dalších soustředění, kurzů i online aktivit.

Stránky soutěže: https://tmf.fzu.cz/

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz