You are here

Úvodní soustředění TMF

Zvažujete účast v TMF, nebo jste pro ni rozhodnuti a chcete vidět, o čem soutěž je?
Přihlašte se na Úvodní soustředění TMF, které se bude konat 7. – 8. října 2022!
Akce je určena studentům i učitelům.

Rámcový program

 • Ukázka Fyzboje
 • Jak řešit úlohy TMF
 • Informace k vybraným úlohám TMF
 • Exkurze na pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR
 • ... a především možnost seznámit se s lidmi, kterým je blízka fyzika, bádání, spolupráce, snaha o pochopení dějů okolo nás, kritické myšlení a další! S lidmi, na něž se pak budete moci obracet nejen při řešení úloh TMF.

Praktické informace

 • Místo konání: Fyzikální ústav AV ČR, v areálu Na Slovance, Praha 8 (pozor: vchod do budovy je z ulice Pod Vodárenskou věží 1). Průběh v reálném prostoru, pro fajnšmekry v prostoru komplexním či reciprokém. Přesun do virtuálního prostoru pouze v případě zákazu akce kvůli Covidu.
 • Čas: 7. října od 10:45 – 8. října 15:30
 • Ubytování pro mimopražské účastníky: zajištěno na Masarykově koleji a hrazeno pořadatelem (je k dispozici celkem 40 lůžek ve dvojlůžkových pokojích)
 • Stravování: bude zajištěno a hrazeno pořadatelem
 • Doprava: v režiji účastníků; jízdenky nevyhazujte (v případě dostatku finančních prostředků proplatíme – bez záruky)
 • Kapacita: 60 účastníků. Neváhejte se proto přihlásit co nejdříve! V případě převisu zájemců bude upřednostněno pokrytí co možná největšího počtu škol.
 • Přihláška: DOC nebo PDF; zašlete vyplněnou do 26. září na adresu petr.chaloupka@fjfi.cvut.cz. U skupin vedených učiteli stačí mailem zaslat seznam účastníků, název a adresu školy, a informaci, zda je potřeba nocleh.
 • Kontakt a podrobnější informace: RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Břehová 7, Praha 1
  e-mail: petr.chaloupka@fjfi.cvut.cz; tel.: 224 358 313
Místo konání: 
Praha – Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8
Datum konání: 
7. October 2022 - 10:45 to 8. October 2022 - 15:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz