Statement of the Czech Mathematical Society and the Czech National Committee for Mathematics to the current situation

Statement of the Czech Mathematical Society and the Czech National Committee for Mathematics to the current situation

The Czech Mathematical Society and the Czech National Committee for Mathematics express their deep concern about the Russian invasion of Ukraine. We strongly appeal to the International Mathematical Union to immediately cancel the International Congress of Mathematicians planned to be held in St. Petersburg in July 2022. In any case, we do not intend to send any of our representatives to participate at the ICM, and we shall emphatically discourage all our members and all Czech mathematicians from participating.

Update from 25th February 2021 - The Czech National Committee for Mathematics has joined the statement.

Update from 26th February 2021 - International Mathematical Union has expressed sympathy to the suffering of Ukrainian people, cancelled ICM in St. Petersburg and moved it online.

Stanovisko České matematické společnosti a Českého komitétu pro matematiku k současné situaci

ČMS a ČKM vyjadřují hluboké znepokojení s ruskou invazí na Ukrajinu. Vyzýváme Mezinárodní matematickou unii k okamžitému zrušení Mezinárodního matematického kongresu v Petrohradu, který je naplánován na červenec letošního roku. Kongresu se nezúčastní žádný zástupce ČMS a účast nedoporučujeme ani našim členům ani ostatním českým matematikům.

Aktualizace z 25. 2. 2021- Komitét pro matematiku se připojil ke stanovisku.

Aktualizace z 26. 2. 2021 - Mezinárodní matematická unie vyjádřila rozčarování z ruské agrese, podpořila Ukrajinu, zrušila konání Mezinárodního matematického kongresu v Petrohradu a přesunula ho online.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz