You are here

Cena prof. Babušky pro rok 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
i v letošním roce proběhla již tradiční soutěž o cenu prof. Babušky, na jejímž pořádání se JČMF podílí.
Ceny budou uděleny za přítomnosti předsedů obou společností České společnosti pro mechaniku a JČMF,
které se na udělování Babuškovy ceny podílejí dne 16. prosince 2020.

Komise pracovala vzhledem k opatřením v souvislosti s C-19 v distančním režimu v období 30.9.2020 až 6.12.2020 ve složení:

Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra matematiky
Ing. Jiří Náprstek, DrSc., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AVČR, v.v.i.
Ing. Jiří Plešek, CSc., Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i.
Prof. RNDr. Karel Segeth, CSc., Matematický ústav AVČR, v.v.i.
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Výsledky soutěže:

Kategorie A:

1. Ing. Miroslav Hrstka, Ph.D.
Evaluation of fracture mechanical parameters for bi-piezo-material notch
Fakulta strojního inženýrství, ÚMTMB, VUT Brno

2. Ing. Martin Doškář, Ph.D.
Wang tiling for modelling of heterogeneous materials
Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University, Praha

Kategorie S:

1. Ing. Evžen Korec
Evaluation of accuracy and efficiency of numerical methods for contact problems
Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University, Praha

2. Mgr. Petr Vacek
Multilevel methods
F. Mathematics and Physics, Dept. Numerical Mathematics, Charles University, Praha

3. Ing. Alexej Moskovka
Numerické metody pro problémy s parciálními diferenciálními inkluzemi
Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky, ZČU v Plzni

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz