You are here

Sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků 2010

Ve dnech 28. - 30. června 2010 se v Lázních Bohdaneč konal sjezd JČMF. Na sjezdu byla hodnocena činnost JČMF v období 2006 - 2010, zvolen výbor JČMF a vyhlášen program činnosti JČMF pro období 2010 - 2014.

Dokumenty ze sjezdu JČMF 2010

Na webové stránce pardubické pobočky jsou uvedeny detailní informace o programu, dopravě, a ubytování, včetně elektronické přihlášky.

Spolupořadateli sjezdu byli pobočka JČMF v Pardubicích a Univerzita Pardubice.

Záštitu nad sjezdem převzal rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Fotografie ze sjezdu © Jan Franců

Sjezd JČMF připravily komise:

  • Ústřední organizační komise: Štefan Zajac - předseda, Milada Kočandrlová, Jan Obdržálek, Jaroslav Dittrich
  • Místní organizační komise: František Procházka - předseda, Dušan Čermák, Libor Koudela, Josef Kubát, Jana Plíšková, Ludvík Prouza
  • Komise pro sjezdová vyznamenání: Jindřich Bečvář - předseda, Vlasta Benešová, Slavomír Burýšek, Pavel Calábek, Emil Calda, Jiří Dittrich, Zdeněk Kluiber, Jaroslav Nadrchal, Ludvík Prouza, Naďa Stehlíková, Pavel Trojovský, Milan Tvrdý
  • Komise pro kandidátku Výboru JČMF 2010 - 2014: Jiří Rákosník - předseda, Jiří Duda, Miroslav Hricz, Milan Klouček, Libor Koníček, Jan Kratochvíl, Oldřich Lepil, Filip Roubíček, Alena Šolcová,
  • Komise pro program činnosti JČMF v období 2010 - 2014: Jiří Dolejší - předseda, Dag Hrubý, Jan Kříž, Bohdan Maslowski, Josef Molnár, Petr Slaný, Emanuel Svoboda, Eva Zelendová, Jaroslav Zhouf
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz