You are here

Physics Pizza Party Young Minds: Doporučovací systémy: jak fungují a proč nefungují

Přednášku přednese Martin Scheubrein (FIT ČVUT).

Doporučovací systémy nám pomáhají rychleji vyhledávat relevantní obsah na webu. Nejčastěji se s nimi setkáme při sledování videí nebo online nakupování. Povíme si o několika základních přístupech k tomu, jak doporučovací systém vyrobit. S poznámím principu fungování odhalíme slabiny doporučovacích systémů a na reálných příkladech (Google, Facebook) si ukážeme, že i velcí hráči na poli umělé inteligence trpí některými nedostatky. Pokusíme se nastínit možnosti obrany proti hloupým doporučovacím systémům.

Čemu se pokusíme vyhnout: programování, házení rajčat po přednášejícím.
Čemu se nevyhneme: maticovému násobení, sociálnímu přesahu.

Místo konání: 
Atrium, FJFI, Břehová 7, Praha
Datum konání: 
26. March 2019 - 17:30
Webové stránky akce: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz