You are here

Matematika a fyzika ve škole

Podobně jako v loňském roce bude seminář zaměřen na aktuální otázky výuky matematiky a fyziky na středních školách. Část semináře bude věnována také obecným otázkám vzdělávání. Seminář je pořádán ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a bude se konat v aule Gymnázia Jevíčko.

Předběžné finanční náklady:
Vložné/registrační poplatek: 300,- Kč, členové a kolektivní členové JČMF 250,-Kč
Ubytování je zjištěno v Domově mládeže gymnázia v ceně 200,- Kč za osobu a noc. Zájemci o hotelový standard mohou využít hotely Alster (https://www.alster.cz), Morava (http://www.moravahotel.cz) nebo U Apoštola (http://www.hoteluapostola.cz).

Seminář bude akreditován v systému DVPP pod č. j. MSMT-5683/2017-1.
Zájemci o seminář se mohou přihlásit pomocí on-line formuláře na seminární adrese:
https://www.gymjev.cz/seminar-matematika-a-fyzika-ve-skole/

Kontaktní adresa:
Mgr. Jiří Janeček, Gymnázium Jevíčko
A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko
email: janecek@gymjev.cz

Místo konání: 
Gymnázium Jevíčko
Datum konání: 
21. August 2018 - 12:00 to 23. August 2018 - 15:00
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz