You are here

Srovnání výuky matematiky u žáka s LMP, žáka průměrného a žáka nadaného

přednáška Mgr. Otto Scuhánka

Místo konání: 
PdF MU Brno, Poříčí 31 učebna 32
Datum konání: 
6. December 2017 - 13:55
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz