You are here

Concept cartoons jako výuková pomůcka

přednáška Libuše Samkové (KMa PdF JČU)

Místo konání: 
PdF MU Brno, Poříčí 31 učebna 32
Datum konání: 
17. October 2017 - 11:10
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz