You are here

Kniha: FYZIKA za první republiky

Tato kniha byla vydána v březnu t.r. v edici První republika v Nakladatelství Academia, ISBN 978-80-200-2641-5. Její autoři jsou pedagogové na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc. patří mezi naše přední odborníky na dějiny přírodních věd. Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc. byl dlouholetým předsedou Jednoty českých matematiků a fyziků a místopředsedou Rady vědeckých společností ČR.
Cílem knihy je seznámit širokou veřejnost s úrovní výuky a výzkumu ve fyzice v první Československé republice a s historií těchto oborů u nás .
Je členěna do dvou částí :
1. Fyzika za první Československé republiky
1.1 Vysoké školy a vědecké instituce
1.2 Jednota československých matematiků a fyziků
1.3 Jak byl vývoj české fyziky ovlivněn rentgenovým zářením
1.4 Československo – země radia
1.5 České vědecké instituce za druhé světové války
2. Tradice československé fyziky od založení pražské univerzity do roku 1918
2.1 Autoři prvních spisů s fyzikální tematikou
2.2 Talenty podporované církevními řády
2.3 Fyzikové z časů rakouského císařství
2.4 Fyzika v letech 1848-1918
Kniha obsahuje biografické hesla se 70 českými, slovenskými a německými fyziky. Text je doplněn portréty osobností, snímky titulních listů vysokoškolských učebnic, fotografiemi univerzitních budov a pamětních desek a dalšími dokumenty.
Kniha má 209 stran a je doplněna jmenným rejstříkem a seznamem literatury a ilustrací. Kniha rozšiřuje informace obsažené v učebnicích fyziky, matematiky, přírodopisu i dějepisu středních i vysokých škol. Lze ji doporučit všem, kteří se zajímají o historii a soustavný vývoj přírodních a technických věd. Knihu lze zakoupit v Knihkupectvích Academia v Praze, v Brně a v Ostravě. Doplňující informace lze nalézt na webových stránkách http://www.academiaknihy.cz , http://www.eknihy.academia.cz , http://academiabooks.com.

Štefan Zajac
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Na přední obálce knihy je vyobrazen František Záviška (1879 – 1945), profesor teoretické fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

(Připraveno pro časopis "Inovační podnikání".)

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz