You are here

Matematika a fyzika ve škole

Seminář je zaměřen na aktuální otázky výuky matematiky a fyziky na středních školách včetně diskuse o přijímacích a maturitních zkouškách, o učebnicích užívaných u nás a ve světě apod. Pozornost bude věnována nejen didaktice matematiky a fyziky, ale také obecným otázkám vzdělávání.

Seminář je pořádán ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a Pedagogickou fakultou MU a bude se konat v aule Gymnázia Jevíčko. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Gymnázia Jevíčko. Předběžné finanční náklady: vložné 400 Kč, ubytování 200 Kč za noc.

Pro účastníky bude vydána předseminární brožura s podrobným programem. Přihlásit se mohou zájemci na níže uvedené webové stránce semináře, na které získají též aktuální informace.

Seminární adresa:

RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
Gymnázium Velké Meziříčí
Sokolovská 235/27
594 01 Velké Meziříčí
trojanek@gvm.cz

Místo konání: 
Gymnázium Jevíčko
Datum konání: 
23. August 2017 - 9:00 to 25. August 2017 - 15:00
Webové stránky akce: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz