Publikace, časopisy, odkazy na zajímavé zdroje informací

Učitelé fyziky a pracovníci v oblasti fyzikálního vzdělávání přirozeně potřebují využívat zdroje informací - ať už jde o články z časopisů, vhodné učebnice, knihy a příručky, a dnes ovšem i zdroje dostupné na internetu. Proto zde na některé z těchto zdrojů uvádíme odkazy - vyberte si z menu v levém sloupci.

Publikace týkající se revizí RVP najdete v části K revizím RVP ve fyzice .

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz