Aktivity a akce Fyzikální pedagogické společnosti JČMF

Plán akcí pro rok 2017:

  1. Konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky proběhne v termínu 21.-23. 4. 2017 v Kašperských Horách.
  2. Konference regionálních center projektu Elixír do škol pořádaná Nadací Depositum Bonum proběhne pravděpodobně v květnu 2017 v Hradci Králové. FPS bude spolupořadatelem, garantem za FPS je L. Dvořák
  3. Celostátní soutěž diplomových, rigorózních a bakalářských prací z didaktiky fyziky proběhne v červnu 2017 na PedF ZČU v Plzni.
  4. Celostátní konference s mezinárodní účastí Veletrh nápadů učitelů fyziky 22 se bude konat ve dnech 1.-3. září 2017 na PřF UPOL v Olomouci. Garantem za FPS je l. Richterek.
  5. Seminář "Co dává žákům fyzika?" proběhne 18.-21. 10. 2017 ve Vlachovicích. Garantem za FPS je V. Piskač.

Oficiální informace o plánovaných akcích lze nalézt přímo na stránkách JČMF v seznamu akcí po nastavení "filtru akcí" na akce Fyzikální Pedagogické společnosti .

Další aktivity

Členové FPS se samozřejmě podílejí na dalších akcích a aktivitách zaměřených na fyzikální vzdělávání, například na soutěžích jako jsou Fyzikální olympiáda , Turnaj mladých fyziků a dalších.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz