Tříkrálové setkání mladých českých, slovenských a spřátelených matematiků 2017

Setkání se bude konat souběžně s obdobnou konferencí pro fyzikální veřejnost.

Kromě přednášek na zajímavá témata nabízíme mladým českým a slovenským vědcům a studentům příležitost neformálně pobesedovat s kolegy žijícími v cizině.

Jde o čtvrté tříkrálové matematické setkání. Pro zajímavost přikládáme odkaz na
program setkání z roku 2015, které se také konalo v Praze.

Posluchači jsou vítáni a mohou přijít, aniž by se přihlásili.
V brzké době zde bude zveřejněn seznam řečníků, kteří přislíbili přednášku.

Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz