You are here

Rozvoj komunikace v matematice (přednáška M. Kaslové)

Přednášku "Rozovoj komunikace v matematice" v semináři Katedry matematiky Pedagogické fakulty MU prosloví PHDr. Michaela Kaslová (Pedagogická fakulta UK).

Místo konání: 
Brno, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31 (budova D), učebna 32 (1. patro)
Datum konání: 
27. April 2016 - 14:45
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz