You are here

RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.: Dělitelnost ve světě kolem nás

Místo konání: 
Zasedací místnost 51 - 606 Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511
Datum konání: 
22. October 2013 - 13:00
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz