You are here

VYDRA 2022 – letní soustředění

Milí mladí fyzici, věnujete se nebo věnovali jste se vlastní badatelské činnosti (ať už v rámci Turnaje mladých fyziků, Středoškolské odborné činnosti, vědecké stáže jako např. Otevřená věda, ...), máte zajímavé výsledky, a chcete se o své práci neformálně pobavit? Pak právě pro vás připravujeme v Kajlovci nedaleko Opavy komorní 3-denní soustředění (Letní soustředění Vydry spojené se Sympoziem Turnaje mladých fyziků). Na našem soustředění se setkáte jak s podobně zaměřenými vrstevníky, tak s pracovníky českých výzkumných institucí z celé republiky. Budete tak mít příležitost v přátelské atmosféře navázat nové kontakty, a seznámit se s vybranými partiemi aktuálního fyzikálního výzkumu.

Od zkušenějších účastníků očekáváme 10-minutovou prezentaci výsledků své badatelské práce, následovanou 20-minutovou všeobecnou diskusí. S mladšími účastníky, kteří svoji práci teprve začínají, se dohodneme na kratším příspěvku. Noví vážní zájemci o badatelskou činnost ve fyzice příspěvek prezentovat nemusí. V případě překročení maximální kapacity vyberou organizátoři ty nejzajímavější příspěvky.

Těšíme se, že navážeme na vydařenou akci Sympozia Turnaje mladých fyziků, konanou v roce 2020 na Fyzikálním ústavu v Praze (https://tmf.fzu.cz/tournament.php?y=33), i na přípravné podzimní kurzy Vydry (https://tmf.fzu.cz/vydra.php?y=6).

Akce je určena studentům středních škol (doporučujeme alespoň 1. ročník 4-letých nebo 5. ročník 8-letých gymnázií). Na soustředění budou pozváni i zahraniční účasntíci; bude tak příležitost pocvičit se i v anglickém jazyce (oficiálními jazyky tedy budou čeština, slovenština a angličtina). Máte-li ve svém okolí studenty z Ukrajiny, kteří se již badatelské činnosti v fyzice věnovali nebo víte, že je badatelská činnost ve fyzice zajímá, budu rád, pokud jím informace o tomto soustředění předáte, případně pomůžete zprostředkovat kontakt s námi.

Místo konání: 
Kajlovec (malebná oblast 10 km od Opavy)
Datum konání: 
29. April 2022 - 12:00 to 1. May 2022 - 14:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz