You are here

Soutěže, korespondenční semináře a stipendia

Celostátní soutěže pořádané JČMF

Navazující mezinárodní soutěže

Soutěže a stipendia s podílem JČMF a soutěže v příbuzných oborech

Korespondenční semináře

  • Pikomat MFF UK – pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií
  • Brněnský korespondenční seminář – pro SŠ, pořádán pod záštitou Sekce matematiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity
  • Matematický korespondenční seminář (známý též jako Pražský seminář "PraSe") - pro SŠ, pořádá Katedra aplikované matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
  • FYKOS – Fyzikální korespondenční seminář – pro SŠ, pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
  • Výfuk – Výpočty fyzikálních úkolů – pro ZŠ a víceleté G, pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
  • Seminář M&M – pro SŠ, pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Bývalé korespondenční semináře

Mohou sloužit alespoň jako zdroj úloh

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz