You are here

Plzeňská okna do vesmíru III

Česká astronomická společnost, 25. ZŠ v Plzni, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni a JČMF vás zvou na astronomický seminář Plzeňská okna do vesmíru III.

Témata přednášek :

  Zakladatel kosmického práva doc. JUDr. Vladimír Mandl
  Michal Plavec, Národní technické muzeum
  Mnohopásmová astronomie
  RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
  Cizí světy ve vesmíru
  Mgr. Marek Skarka, Ph.D., PřF MU v Brně
  Objevy gravitačních vln dnes a zítra
  prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., MFF UK v Praze
  Hledáme hranice vesmíru
  prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., ČVUT v Praze

Nutná registrace do 31. 10. 2019. Více informací na webových stránkách:

Místo konání: 
25. ZŠ v Plzni
Datum konání: 
16. November 2019 - 9:00 to 18:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz