You are here

Vyhlášení stipendia Georga Placzeka 2019 pro nadějné mladé fyziky

Brněnský pobočný spolek JČMF spolu s Nadací rodiny Placzekovy (Placzek Family Foundation, USA) a firmou DELONG INSTRUMENTS a.s. vyhlašuje

Stipendium Georga Placzeka pro rok 2019

určené studentům středních škol České republiky maturujícím v roce 2019 a přijatým v roce 2019 ke studiu fyziky na renomované univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě (včetně České republiky).

Veškeré další informace naleznete na stránkách brněnského pobočného spolku JČMF včetně podrobných informací, jak lze toto stipendium získat, jež jsou součástí oficiálního textu vyhlášení Stipendia Georga Placzeka pro rok 2019.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz