Jste zde

Plzeňská pobočka

Co by měl žák ZŠ/SŠ umět z fyziky/astronomie?

s podtitulem "A co ve skutečnosti umí... a náměty na to, jak se to pokusit zlepšit..."

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni a katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové pořádají pod záštitou děkana Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni RNDr. Miroslava Randy, Ph.D. národní konferenci doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice.

Termín: 3.–4. 2. 2017
Místo konání: Hvězdárna v Rokycanech a Plzni

Místo konání: 
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni (http://hvr.cz/rokycany/)
Datum konání: 
03.02.2017 - 15:00 - 04.02.2017 - 15:30
Webové stránky akce: 

Brána matematikou otevřená V

Náplň semináře:

K čemu matematiku potřebujeme?
(přednášky a workshopy o využití matematiky ve světě kolem nás)
Přednášky rozšiřující středoškolskou matematiku
Diskuze o výuce matematiky na středních a vysokých školách

Místo konání: 
Hotel Hazuka Plzeň
Datum konání: 
07.04.2016 - 08:00 - 08.04.2016 - 20:00
Webové stránky akce: 

Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

Pravidelná konference učitelů matematiky zaměřená na aktuální témata matematického vzdělávání.

Místo konání: 
Srní na Šumavě
Datum konání: 
10.11.2016 - 12:00 - 12.11.2016 - 12:00

MAMUT aneb MAtematicko-Úvahový Turnaj

Tradiční turnaj zaměřený na matematické a logické úlohy pro žáky základních a středních škol Klatovska. Přesné datum konání bude upřesněno.

Místo konání: 
Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Datum konání: 
01.11.2016 - 12:00

Dny vědy a techniky

Prezentace mnoha fyzikálních experimentů a zajímavých matematických problémů probíhající živě v ulicích města Plzně. Experimenty jsou doplněny přístupným komentářem a prováděny experty ve svých oborech, kteří se těší na záludné dotazy zájemců.

Místo konání: 
Plzeň
Datum konání: 
09.09.2016 - 08:00 - 10.09.2016 - 17:00

Předání cen krajského kola MO

Slavnostní předání cen úspěšným řešitelům krajského kola matematické olympiády.

Místo konání: 
Areál ZČU (nová budova FAV NTIS), Technická 8, v zasedací místnosti děkanátu UC143, Plzeň
Datum konání: 
17.05.2016 - 15:30

Den s fyzikou

Den plný matematických a fyzikálních přednášek rozšířený o slavnostní předávání cen krajského kola FO a MO.

Místo konání: 
Plzeň
Datum konání: 
26.05.2016 - 08:00

Problémy současné kosmologie

Přednáška Dr. Pavla Voráčka zaměřená na aktuální problémy, které řeší současná kosmologie. Autor přednášky je externí pracovník Astronomického ústavu Univerzity v Lundu. Přednáška bude akcentovat kosmologické modely založené na principech kvantové mechaniky a teorie relativity. Diskutována bude rozdílnost obou přístupů.

Místo konání: 
Plzeň, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Datum konání: 
25.04.2016 - 15:00

Matematické kolokvium

Nepravidelné přednášky matematického kolokvia konané na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni. Témata jednotlivých přednášek a kontaktní osoby:

Místo konání: 
Plzeň, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni
Datum konání: 
01.02.2016 - 12:00

Internátní soustředění pro talentované středoškolské studenty

Fyzikální a matematické přednášky resp. semináře pro řešitele MO a FO či talentované středoškolské studenty. Přesné datum konání bude upřesněno.

Místo konání: 
Plzeň
Datum konání: 
29.08.2016 - 08:00 - 02.09.2016 - 12:00

50. česko-slovenská konference Grafy 2015

Konference zahrnuje všechna témata se vztahem k teorii grafů.

Místo konání: 
Boží Dar
Datum konání: 
01.06.2015 - 13:00 - 05.06.2015 - 12:00
Webové stránky akce: 

Výroční schůze - Plzeňská pobočka

Výroční schůze - program uveden níže

15:00 - 15:30 Výroční schůze plzeňské pobočky JČMF
- zpráva o proběhlém sjezdu JČMF
- zpráva o činnosti pobočky, zpráva o hospodaření pobočky
- plán činnosti
- zpráva o MO a FO
- diskuse, různé
15:30 – 15.50 Předání sjezdových vyznamenání

Místo konání: 
Klatovská 51, 301 00 Plzeň
Datum konání: 
19.05.2015 - 15:00
Webové stránky akce: 

Brána matematikou otevřená IV

Náplň semináře:

K čemu matematiku potřebujeme?
(přednášky a workshopy o využití matematiky ve světě kolem nás)
Přednášky rozšiřující středoškolskou matematiku
Diskuze o výuce matematiky na středních a vysokých školách

Program:

· doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.: Archimédes a číslo π

· prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.: Jednoduché ekonomické a biologické modely v řeči diferenčních rovnic

· RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.: Grafické hrátky s komplexními čísly

Místo konání: 
Hotel Hazuka Plzeň
Datum konání: 
09.04.2015 - 10:00 - 10.04.2015 - 13:00
Webové stránky akce: 

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7

Místo konání: 
hotel Šumava u Kašperských Hor
Datum konání: 
27. 4. - 29. 4.
Webové stránky akce: 

Brána matematikou otevřená III.

* K čemu matematiku potřebujeme?
(přednášky odborníků ze ZČU o využití matematiky ve světě kolem nás)

* Workshopy
(finanční matematika, Wolfram Mathematica, hologramy atd.)

* Diskuze o výuce matematiky na středních a vysokých školách

Místo konání: 
Plzeň, hotel Hazuka
Datum konání: 
10. 4. - 11. 4.
Webové stránky akce: 

mmm.zcu.cz/seminar2014

Brána matematikou otevřená II.

* K čemu matematiku potřebujeme?
(přednášky členů KMA o využití matematiky ve světe kolem nás)

* Workshopy
(Geogebra, LaTeX, Wolfram Mathematica, Matematické origami ...)

* Diskuze o výuce matematiky na středních a vysokých školách

Místo konání: 
Plzeň, hotel Hazuka
Datum konání: 
4. 4. - 5. 4.
Webové stránky akce: 

mmm.zcu.cz/seminar2013

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6: Vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti

Tradiční, ve dvouletých intervalech pořádaná konference pracovníků v oboru fyzikálního vzdělávání (včetně učitelů fyziky) a doktorandů v tomto oboru.
Konference je určena především pro odborníky, kteří se zabývají teoretickými otázkami didaktiky fyziky, pro učitele všech typů škol a doktorandy fakult připravujících učitele fyziky.

Místo konání: 
Kašperské Hory
Datum konání: 
24. 4. - 26. 4.
Webové stránky akce: 

Brána matematikou otevřená

Náplň semináře:

* K čemu matematiku potřebujeme?
(přednášky členů KMA o využití matematiky ve světe kolem nás)

* Použití software ve výuce matematiky
(statistika s Excelem, Geogebra, Wolfram Alpha, LaTeX, TRIAL ...)

*Diskuze o výuce matematiky na středních a vysokých školách

Místo konání: 
Plzeň, hotel Hazuka
Datum konání: 
29. 3. - 30. 3.
Webové stránky akce: 

mmm.zcu.cz/seminar2012

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Plzeňská pobočka
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz