Jste zde

Projekty na podporu nadaných žáků z MŠMT v roce 2023

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy již několik let po sobě vyhlašuje granty na podporu práce s talentovanou mládeží. JČMF každoročně získává podporu několika projektů. Práce s talentovanou mládeží je jednou z našich priorit. Letos byla také připravena výzva s názvem Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2023, v rámci které získala JČMF prostředky na tři projekty:

- Ve světě matematických aplikací VII (0024/7/NAD/2023),
- Soustředění z matematiky, fyziky a informatiky pořádaná JČMF (0022/7/NAD/2023),
- Vědcem nanečisto VII (0069/7/NAD/2023).

Do výzvy byly poprvé zahrnuty také organizace soustředění před mezinárodními olympiádami. Těší nás, že jsou tímto soustředění zajištěna nemalými prostředky. Spoluúčast v těchto projektech JČMF hradí z příspěvků účastníků a sponzorů a částečně z prostředků vlastních.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz