Jste zde

Pracovní setkání JČMF: PODPORA A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELů MATEMATIKY A FYZIKY

Připravujeme pracovní setkání na téma "Podpora a další vzdělávání učitelů matematiky a fyziky"
s tímto předběžným programem:
1. Přehled toho, co se dnes pro podporu učitelů děje a co se připravuje.
2. Vize o tom, jaké role učitelé budou v blízké budoucnosti hrát,
jak mají působit, jak je na jejich práci připravovat a jak je dále účinně podporovat.
Hledání cest, jak nové učitele získávat.
3. Hledání těch, kteří by mohli ke vzdělávání a podpoře učitelů přispět - možné formy spolupráce.

Zájemci mohou sdělit do 8. ledna, zda se hodlají zúčastnit a případně název příspěvku.

Kontakt: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., e-mail: dolejsi@ipnp.troja.mff.cuni.cz

Místo konání: 
areál MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, posluchárna T1
Datum konání: 
16. Leden 2019 - 10:00 - 17:00
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz