You are here

Kapitoly ze současné matematiky - 2

Přednáší prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc. na téma
Rovnice a nerovnice 2

Místo konání: 
Modrá posluchárna, Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1
Datum konání: 
11. March 2015 - 17:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz