You are here

Konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy) 2014

Brněnská pobočka JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Pedagogickou fakultou MU Brno, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a Ekonomicko-správní fakultou MU Brno si Vás dovolují srdečně pozvat na 1. ročník

Konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy) 2014.

Konference je zaměřena jak na nejnovější poznatky v matematice, informatice a dalších vědách, tak na problematiku výuky těchto oborů na všech typech a stupních škol, a to včetně e-learningu a dalších aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu.

Místo konání: 
Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4, Brno 19.-20. června 2014
Datum konání: 
19. June 2014 - 12:00 to 20. June 2014 - 12:00
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz