You are here

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Časopis Pokroky matematiky, fyziky a astronomie byl založen v roce 1956 a je členským časopisem Jednoty českých matematiků a fyziků. Jeho hlavním cílem je přiblížit čtenářům pokrok v matematicko-fyzikálních vědách formou přehledových článků z nejrůznějších oblastí matematiky, fyziky a astronomie. Časopis pravidelně uveřejňuje články o Abelových cenách za matematiku a Nobelových cenách za fyziku. Přináší i příspěvky zaměřené na vyučování matematiky a fyziky, překlady vybraných zahraničních článků, oznámení o konferencích a životních jubileích význačných osobností, zprávy ze života matematicko-fyzikální komunity, informace o nových knihách atd. Dobrá úroveň časopisu je zajištěna důkladným recenzním řízením, jazykovými a autorskými korekturami.

Vychází čtyřikrát ročně, vydává JČMF, ISSN 0032-2423, registrován MK ČR dne 1. 1. 1970, č. E 4644.

Časopis lze zakoupit v knihovně Matematického ústavu AV ČR, Žitná 25, Praha 1 a rovněž v prodejně a v eshopu nakladatelství MatfyzPress.

V digitální matematické knihovně jsou k dispozici obsahy nových čísel včetně abstraktů a plné texty čísel starších než jeden rok.

Předplatné činí 180 Kč pro členy JČMF, jinak 251 Kč (stránky distributora časopisu).

Soubory ke stažení: směrnice pro autory, styl pro sazbu v LaTeXu (včetně vzorového článku)

Souhrnný rejstřík za léta 2001–2010, 1986–2000, 1956–1985

obalka PMFA
Adresa vydavatele:
JČMF
Žitná 25
110 00 Praha 1
Adresa distributora:
Myris Trade, s.r.o.
P. O. Box 2, V Štíhlách 1311
142 01 Praha 4

Redakční rada

Vedoucí redaktor: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. (MFF UK Praha)
Redaktor pro matematickou část: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. (MFF UK Praha)
Redaktor pro fyzikální část: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF UK Praha)
Výkonná redaktorka: RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Technický redaktor: Ing. Miloš Brejcha (Vydavatelský servis Plzeň)

doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc. (FPEDAS Žilinská univerzita v Žiline)
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. (FD ČVUT a MFF UK Praha)
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (MFF UK Praha)
RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D. (MFF UK Praha)
doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. (FJFI ČVUT Praha)
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (MFF UK Praha)
Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. (MÚ AV ČR Praha)
doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. (FAV ZČU Plzeň)
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. (ÚFP AV ČR Praha)
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (PřF MU Brno)
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (MFF UK Praha)
doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D. (FAV ZČU Plzeň)
doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. (AsÚ SAV Tatranská Lomnica)
doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. (MFF UK Praha)
doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. (MFF UK Praha a AsÚ AV ČR Ondřejov)

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz