You are here

Výsledky soutěže o Cenu Milana Odehnala pro rok 2012

Česká fyzikální společnost, vědecká sekce JČMF projednala výsledky soutěže o Cenu Milana Odehnala pro rok 2012. Posoudila návrh poroty a rozhodla takto:

1) Vítězem soutěže se stal RNDr. Lukáš Ondič z Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i. a Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy v Praze za soubor prací věnovaných studiu optických vlastností fotonických krystalů na nano‐diamantových vrstvách.

2) Na druhém místě skončili: Mgr. Sergej Moroz, Ph.D. z University of Washington, Seattle, USA za práce zabývajícími se kvantovými mnohočásticovými systémy a Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D. z University of Vienna, Rakousko za studium elektronových dispersních sil.

3) Třetí cenu získali: Mgr. Jaroslav Trnka z Princeton University, USA a Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy v Praze za práce zabývajícími se symetriemi v kalibračních teoriích, Ing. Václav Potoček z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Českého vysokého učení v Praze za soubor prací věnovaných kvantovým náhodným procházkám a Mgr. Volodymyr Skoromets z Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i. za výzkum incipientních feroelektrických materiálů.

Soutěže se v roce 2012 zúčastnilo celkem devatenáct účastníků. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla mimořádně vysoká. Porota proto rozhodla ocenit celkem 6 prací udělením dvou druhých a tří třetích cen a udělit i 3 čestná uznání.

Tato uznání uděluje RNDr. Barbaře Bittové z Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i. a Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy v Praze za studování magnetických nanočástic, Ir. Mgr. Michaelovi Kommovi, Ph.D. z Ústavu Fyziky Plazmatu, AV ČR, v.v.i za soubor prací o interakci plazmatu s pevnou stěnou a Mgr. Martině Mikové z Univerzity Palackého v Olomouci za studium kvantových protokolů pro zpracování informace.

Výbor ČFS děkuje posuzovatelům jednotlivých prací za vyhotovení posudků.
Ceny budou předány na slavnostním setkání FO PP JČMF, které se bude konat v Praze dne 30.5.2012.

AttachmentSize
PDF icon výsledkyWEB12.pdf869.33 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz