You are here

Občasný seminář z matematické analýzy (OSMA)

Zveme vás na další „Občasný seminář z matematické analýzy", který se bude konat v úterý 28. 3. 2023 od 12:30 na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava v učebně EC2.

Přednášející: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
Název přednášky: Velká Fermatova věta - matematicky zabarvená historická exkurze

Velká Fermatova věta fascinovala profesionální i amatérské matematiky po dlouhá staletí. Její velmi snadná formulace byla v příkrém kontrastu s nesmírnou obtížností jejího dokazování. Až teprve Wilesův přístup, opírající se o nejmodernější teorie z pomezí mnoha matematických disciplín, pomohl v 90. letech 20. století odpovědět na otázku, jestli věta platí nebo ne. V přednášce se pokusíme zamyslet se nad historií jejího dobývání a také alespoň částečně poodhalit Wilesovu strategii, aniž bychom byli nuceni ponořit se příliš hluboko do abstraktních a obtížných teorií.

Místo konání: 
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-Technická univerzita Ostrava, učebna EC2.
Datum konání: 
28. March 2023 - 12:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz