You are here

Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století (EME2020)

Cílem konference je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, zaměřené na aplikaci v primárním matematickém vzdělávání a ve vysokoškolské přípravě učitelů.

Jednací jazyky: angličtina, čeština, slovenština, polština.

Hlavní témata konference:
Cesty k rozvoji osobnosti žáka v matematice v 21. století
Vzdělávání a osobnost učitele 21. století
Matematická pregramotnost a gramotnost
Matematická gramotnost v kontextu dalších gramotností
Digitální gramotnost a rozvoj informatického myšlení v primárním vzdělávání matematice

Místo konání: 
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc
Datum konání: 
22. April 2020 - 10:00 to 24. April 2020 - 16:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz