You are here

Společné prohlášení Asociace ředitelů gymnázií a JČMF - 5. listopadu 2019

Jednota českých matematiků a fyziků a Asociace ředitelů gymnázií zvážila současnou situaci při uzavírání středoškolského studia a problému maturity
a obě společnosti vydaly společné prohlášení:

Společné vyjádření Asociace ředitelů gymnázií ČR a Jednoty českých matematiků a fyziků

Vláda ČR dne 30. 10. 2019 na svém jednání schválila novelu školského zákona, která mimo jiné ruší povinnou maturitní zkoušku z matematiky. Ministerstvo školství tento krok zdůvodňuje tím, že maturitní zkoušku z matematiky by nezvládl velký počet maturantů. Z tiskové zprávy jsme se dále dozvěděli, že jedním z důvodů byl i nátlak rodičů, studentů a odborné veřejnosti.

Stejný den se v Poslanecké sněmovně konal seminář Budoucnost maturity v České republice. Zde však odborná veřejnost povinnou maturitní zkoušku z matematiky podpořila. Konkrétně byli přítomni zástupci vysokých škol a vůbec akademické obce, Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, Asociace ředitelů gymnázií, zástupci Jednoty českých matematiků a fyziků i další účastníci semináře. Ti všichni si totiž uvědomují, že bez aplikovaného matematického myšlení naše země nemůže přejít od výroby (montovny) k odborným činnostem, které jsou založeny na využití sofistikovaných metod informačních technologií.

Toto rozhodnutí vlády ČR bohužel povede k dalšímu zaostávání České republiky v celosvětovém měřítku. Svět a vývoj technologií nepočká osm až deset let.

Povinná maturitní zkouška z matematiky se v naší republice diskutuje již dvacet let a bohužel se stala součástí politického boje. Musíme konstatovat, že ministerstvo školství nebylo schopno analyzovat současnou podobu výuky matematiky a navrhnout a realizovat cílené kroky, které by výuku mohly v potencionálně slabých rysech zlepšit, a proto se povinná maturitní zkouška z matematiky opět ruší.

Žádáme o nové projednání. V situaci, kdy se každých několik let mění pohled na maturitu z matematiky a kdy nelze předpokládat, že MŠMT nalezne stabilní řešení, žádáme také o zvážení dalších východisek, např. revizi okruhu profesí, pro něž je maturita systémově požadována, a revizi okruhu typů středoškolského studia, které má být maturitou ukončeno.

Za AŘG ČR: PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně

Za JČMF: doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předsedkyně
Praha, 5. listopadu 2019

AttachmentSize
PDF icon Spol_vyj_ARG_JCMF (002).pdf126.21 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz