You are here

Seminář u příležitosti 80. narozenin Prof. RNDr. Alexandra Ženíška, DrSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství a Brněnská pobočka JČMF pořádají pod záštitou rektora VUT prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. SEMINÁŘ u příležitosti 80. narozenin Prof. RNDr. Alexandra Ženíška, DrSc.

Program


14:00
Zahájení
Úvodní slovo rektora

AŽ a metoda konečných prvků

Prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc. (FMFI UK Bratislava)
Prof. Ing. Jiří Kratochvíl, DrSc. (Fakulta stavební VUT Brno)
Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. (Matematický ústav AV ČR Praha)
Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. (MFF UK Praha a FSv ČVUT Praha)

AŽ na FSI (Ústav matematiky, vědecká rada, Matematické inženýrství)

Prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. (ÚM FSI VUT Brno)
Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (ÚM FSI VUT Brno)
Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (Letecký ústav FSI VUT Brno)
Prof. Ing. František Pochylý, CSc. (Energetický ústav FSI VUT Brno

AŽ a jeho renesanční osobnost

Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (ÚMS PřF MU Brno)
RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR Praha)
Diskuse
Občerstvení
18:00 Ukončení

Uvádí: doc. Jan Čermák a prof. Jan Franců (ÚM FSI VUT)
Varhanní předěly: prof. Jiří Jan, (ÚBMI FEKT VUT)

Místo konání: 
aula Centra VUT, Antonínská 1, Brno
Datum konání: 
27. January 2016 - 14:00
Složka JČMF: 
AttachmentSize
PDF icon Pozvánka135.58 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz