You are here

World War II and mathematics

Přednášku prosloví Tinne Hoff Kjeldsen, profesorka pro dějiny moderní matematiky na universitě v Kodani.

Místo konání: 
Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, Brno, posluchárnana 32
Datum konání: 
18. November 2015 - 14:45
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz