You are here

Přednáška Pavla Martinka "Fuzzy množiny a fuzzy uspořádání"

Místo konání: 
Přednáškový sál 51 107 Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511, Zlín
Datum konání: 
5. October 2015 - 15:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz