You are here

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Praha

Pobočka sdružuje vědecké pracovníky, učitele, studenty a zájemce o matematiku a fyziku v Praze. Skládá se ze tří oddělení: matematického, fyzikálního a Oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzice a informatice.

Pobočka se podílí na organizaci soutěží pro středoškoláky (Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Matematický klokan aj.), pořádání konferencí, seminářů a přednášek pro odbornou i laickou veřejnost.

Více podrobností se můžete dočíst ve zprávách o činnosti Fyzikálního oddělení, Matematického oddělení a Oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzice a informatice za předchozí volební období.

Kontakt

Pobočka JČMF v Praze
Žitná 25
117 10 Praha 1


Výbor pobočky (2022-2026)

Předseda: RNDr. Filip Křížek, Ph.D. (Ústav jaderné fyziky AV ČR)
Místopředseda: Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. (Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze)
Tajemník: Doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
Hospodář: Mgr. Antonín Wižďálek (Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ)
Členové: Doc. RNDr. Josef Benda, CSc. (Bankovní institut vysoká škola, a.s.)
Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (Pedagogická fakulta UK v Praze)
PhDr. Michaela Kaslová (Pedagogická fakulta UK v Praze)
RNDr. Jiří Kubín (bude doplněno)
Ing. Michal Kuráž, Ph.D. (Vysoká škola zemědělská, Praha-Suchdol)
Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)


Kontrolní komise

Členové: Monika Balázsová (bude doplněno)
Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D. (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze)


Výbor pobočky (2018-2022)

Předseda: Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. (Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze)
Místopředsedové: Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D. (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze)
Prof. RNDr. Leopold Herrmann, CSc. (Fakulta strojní ČVUT v Praze)
RNDr. Jiří Kubín (Vysoká škola finanční a správní)
Tajemník: Doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
Hospodář: Mgr. Antonín Wižďálek (Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ)
Členové: Doc. RNDr. Josef Benda, CSc. (Bankovní institut vysoká škola, a.s.)
RNDr. Filip Křížek, Ph.D. (Ústav jaderné fyziky AV ČR)
RNDr. Pavel Pokorný, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)


Kontrolní komise

Členové: Ing. Olga Rusňáková, Ph.D. (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze)


Matematické oddělení

Předseda: Doc. RNDr. Josef Benda, CSc. (Bankovní institut vysoká škola, a.s.)
Místopředseda: Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. (Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze)
Tajemník:
Ing. Michal Kuráž, Ph.D. (Vysoká škola zemědělská, Praha-Suchdol)
Členové: Doc. RNDr. Slavomír Burýšek, CSc. (VŠE v Praze)
Doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
RNDr. Jaroslav Flejberk
Mgr. Ing. Jakub Šolc, Ph.D.


Fyzikální oddělení

Předseda: Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D. (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze)
Místopředseda: Doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
Tajemník: RNDr. Filip Křížek, Ph.D. (Ústav jaderné fyziky AV ČR)
Členové: Ing. Lukáš Kramárik (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze)
Prof. Ing. Martin Libra, CSc. (Technická fakulta ČZU v Praze)
RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)


Oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzice a informatice

Předseda: PhDr. Michaela Kaslová (Pedagogická fakulta UK v Praze)
Tajemník: Mgr. Antonín Wižďálek (Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ)
Členové: Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (Pedagogická fakulta UK v Praze)
RNDr. Jiří Kubín (Vysoká škola finanční a správní)
Mgr. Antonín Wižďálek (Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ)
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz